Unija
Iskalnik
Postopek
Predmet prodaje
Opravilna št.
Ime dolžnika (pravne osebe)
Stečajni upravitelj
V skupini
Regija
Kraj
Opis
Max izklicna cena
Podrobno

Hiša z zemljiščem (152.700 evrov), Ljubljana

ID 4640

Vrsta predmeta
Hiša
Ocenjena vrednost
NP
Izklicna cena
152.700,00 EUR
Varščina
15.270,00, rok vplačila: 17.10.2018
podrobneje pri opisu postopka
Lokacija predmeta
Cesta v Kostanj 25, 1000 Ljubljana
Ident. oznaka
NP

Opis

OPIS PREMOŽENJA, KI SE PRODAJA IN IZKLICNA CENA

Predmetna nepremičnina obsega stanovanjski objekt (ID stavbe 1733-642) v izmeri 178,00 m2 in objekt -shramba (ID stavbe 1733-890) v izmeri 20,70 m2 oba na naslovu Cesta v Kostanj 25, Ljubljana stoječa na zemljišču s parc. št. 825/2, k.o. 1733-Bizovik v izmeri 345,00 m2 ter prosto zemljišče s parc. št. 826/8, k.o. 1733-Bizovik v izmeri 42,00 m2.

Na zemljišču s parc. št. 825/2, k.o. Bizovik je vknjižena služnostne pravice, ki obsega naslednja upravičenja: graditev javnega komunikacijskega omrežja v obsegu, določenem v 3. členu te pogodbe, dostop do zgrajenega komunikacijskega omrežja in
pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, obratovanju in vzdrževanju javnega komunikacijskega omrežja v korist služnostnega upravičenca: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, matična številka 5014018 in njegovih pravnih naslednikov.

Na zemljišču s parc. št. 826/8, k.o. Bizovik je na podlagi pogodbe o služnostni pravici z dne 6.10.1998 se pri parc. št. 826/3 vknjižena služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vozili tudi gradbenimi za potrebe obrti v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 826/2 te k.o.

 

Nepremičnina je zasedena s stanovalci. Dne 31.05.2018 je bila vložena Tožba zaradi izselitve in izpraznitve nepremičnine.

Premoženje se prodaja kot celota.

Slike

slika

Postopek - 1. Dražba z višanjem cene

Opr. št. 443/2014, dolžnik: MOENA, upravitelj: Milena Sisinger

Čas dražbe ali rok za oddajo ponudb: 17.10.2018 15:00

Podrobnosti...